Testament sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli

Zapraszam na relację z dyżuru telefonicznego dla czytelników Gazety Lubuskiej, w której odpowiadam na pytanie dotyczące nieważności testamentu na podstawie art. 945 par. 1 pkt. 1 kc

http://spadki.zgora.pl/brak-swiadomosci-przy-sporzadzaniu-testamentu/