Sprawy indywidualne

W ramach stałej obsługi prawnej oraz doraźnego wsparcia nasi adwokaci są w stanie wspomóc Klientów w sprawach dotyczących ustaleń prawa:

  • administracyjnego,
  • cywilnego,
  • karnego,
  • pracy,
  • rodzinnego,
  • wykroczeń.

Oferta indywidualna pozwala radcom prawnym oraz adwokatom z naszej Kancelarii Adwokackiej sporządzać umowy, prowadzić negocjacje i mediacje w imieniu Klienta, udzielać wyjaśnień i porad oraz reprezentować Klienta w trakcie postępowania przedsądowego, jak i sądowego. Elastyczna forma współpracy pozwala prawnikom udzielać pomocy zarówno w siedzibie Kancelarii Adwokackiej (w Zielonej Górze), jak i na odległość.

Pobierane przez nas wynagrodzenie jest ściśle związane z charakterem sprawy oraz wkładem pracy, którego ona wymaga. Może przybrać jedną z trzech poniższych form:

  1. godzinowe (jego wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych przez radcę prawnego lub adwokata godzin);
  2. ryczałtowe (jego wysokość jest stała i określona stawką za prowadzenie sprawy lub też stawką miesięczną);
  3. wynagrodzenie podstawowe, któremu towarzyszy premia za „sukces” (tzw. „success fee” – stawka jest indywidualnie negocjowana i uzgadniana z Klientem).

W celu uzyskania bezpłatnej wyceny usługi, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Jesteśmy przekonani, że współpraca z naszą Kancelarią z biurem w Zielonej Górze pozwoli Państwu skorzystać ze wsparcia prawników na jasnych, precyzyjnie określonych już na początku współpracy warunkach.

telefon: (68) 420-21-01

e-mail: sekretariat@prawnicy.zgora.pl