<!–:pl–>Pro bono <!–:–>

Pomagamy mikro i małym przedsiębiorcom rozwiązywa�� problemy prawne w ich biznesach – pro bono

Jeżeli planujesz rozpocząć własną działalnoś�� gospodarczą i zależy Tobie na bezpiecznym starcie lub prowadzisz mikro bąd�� mały biznes i zauważyłeś poważny problem prawny, ale z określonych względów nie stać Ciebie obecnie na pokrycie kosztów pomocy prawnej, oferta pro bono jest dla Ciebie…


Jakie problemy mogą wystąpić w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Z naszych obserwacji wynika, że osoby które zamierzają otworzyć własną firmę stają przed dylematem wyboru formy prawnej, która będzie odpowiednia dla ich przedsięwzięcia. Słysz�� różne sugestie i zastanawiają się nad indywidualną działalnością gospodarczą, spółką cywilną oraz ograniczeniem ryzyka i zarejestrowaniem spółki z o. o.

Doradzimy jakie są plusy i minusy poszczególnych rozwiązań, jakie warunki formalne należy spełnić rejestrując określoną spółk��, gdzie się udać i jakie działania podj��ć krok po kroku, z jakimi wiążę się to kosztami i jakie niesie zagrożenia,co to jest podw��jne opodatkowanie i dlaczego popularne stały się spółki z o.o. sp. k.

Nowa firma mieścić się będzie w nieruchomości własnej, wynajmowanej, dzierżawionej lub użyczonej. Warto skonsultować z prawnikiem umowę, którą będziesz zobowiązany podpisać.

Odpowiemy na pytania dotyczące ewentualnych zagrożeń przy zakupie nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości, praw i obowiązków wynikających ze współwłasności, umownego prawa pierwokupu jeżeli nieruchomość kupuje kilka osób, treści umów najmu, dzierżawy, u��yczenia.

Jeżeli zamierzasz zatrudniać pracowników, dokonasz wyboru rodzaju umowy i przygotujesz jej treść.

Wskażemy kiedy należy podpisa�� umowę o prac����, a kiedy możliwe jest nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jakie są prawa i obowiązki pracodawcy, a jakie pracownika, jak ustrzec się przez ujawnieniem tajemnicy Twojego biznesu i działalnością konkurencyjną.

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na współprac�� z większymi podmiotami jako ich przedstawiciele, agenci, współpracownicy czy franczyzobiorcy. Nierzadko  wobec licznych obowiązków nie znajdują czasu lub nie przywiązują należytej uwagi do postanowień umów spisanych tzw. „drobnym druczkiem”. Dopóki wspó��praca uk��ada si�� dobrze twierdzą, że nie ma problemu. Dopiero gdy powstaje konflikt odszukują i analizują umowę, a ku ich zdziwieniu często okazuje się, ��e umowa nie chroni ich, lecz kontrahenta.

Dlatego przed podpisaniem zobowiązania warto skonsultować z prawnikiem treść umowy o współpracy, agencyjnej lub franchisingowej, zaproponować kontrahentowi alternatywne zapisy umowne, zabezpieczyć siebie oraz rodzinę przed ewentualnymi niepowodzeniami wynikającymi z ryzyka gospodarczego.

Co zrobić, gdy pojawi się problem…?

Czynniki takie jak dynamicznie zmieniający się rynek, rosnąca konkurencja, nierzetelni kontrahenci, kryzys finansowy, również problemy natury osobistej powodują czasem, że przedsiębiorca musi zmierzyć się z poważnym problemem prawnym. Niekiedy źródło problemu tkwi na zewnątrz rzutując bezpośrednio na sytuacj�� firmy (jak np. upadłość głównego kontrahenta), czasem jest to problem wewnątrz własnej firmy. Niezależnie od źródła, problem skutkować może utratą płynności finansowej, a to jest prawdopodobnie najczęstsza przyczyna wizyt w sądzie.

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji skorzystaj z pomocy i dowiedz się jak zachować się, aby pomimo trudności podjąć optymalne decyzje prawe, jak uniknąć zbędnych kosztów, jak skutecznie wyegzekwować dług, czy należy niezwłocznie pozwać dłużnika do sądu, jak napisać pozew, jakie kroki podjąć gdy dłużnik ogłosił upadłość lub rozpoczą�� likwidację firmy, kiedy zgodzić się na roz��ożenie długu na raty i jak się wówczas zabezpieczyć, czy warto uczestniczyć w mediacji, co zrobić gdy otrzymasz nakaz zapłaty, jak postąpić, gdy zobaczysz zajęte przez komornika konto pomimo, że nie otrzymałeś wcześniej żadnej sądowej korespondencji, jak przebiega postępowanie egzekucyjne, co to jest skarga paulińska i kiedy można z niej skorzystać lub jak się przed nią obronić, co to jest odpowiedzialność solidarna i jakie są jej konsekwencje.

Są to oczywiście tylko przykładowe zagadnienia, z którymi przedsiębiorcy spotykają się na co dzień prowadząc biznes. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej. W tych i innych sprawach możesz zwrócić się do naszej kancelarii o pomoc pro bono.

Pomożemy…

Oferujemy konsultacje trwające ok. 20-30 minut, w czasie kt������rych wsp��lnie analizujemy problem prawny, umowę, kontrakt, odpowiadamy na pytania, doradzamy korzystne rozwiązanie przedstawionego zagadnienia, wspólnie ustalamy dzia��ania jakie należy podjąć. Czego nie robimy? Nie reprezentujemy nieodpłatnie przedsiębiorców jako pełnomocnicy w sądach, urzędach oraz wobec kontrahentów.

Zapraszamy���

W ka��dą (2.) drugą i (4.) czwartą środę miesiąca, w godzinach 14-16, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem  (68 420-21-01) lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@prawnicy.zgora.pl.

Spotykamy się o umówionej godzinie w kancelarii przy ul. Grottgera 17/4 w Zielonej Górze. Z osobami spoza regionu prowadzimy konsultacje przez skype’a.

Nie zwlekaj, zapisz się na porady prawne już dziś!