Porady prawne w Zielonej Górze

Dynamiczny charakter ustawodawstwa oraz częste zmiany w regulacjach kodeksu cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego determinują – wśród osób spoza zawodu – potrzebę zasięgania pomocy. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Pająk Kucharski Grzelczyk Baranowski udziela wsparcia klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom i instytucjom z całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Zielonej Góry – z uwagi na lokalizację naszej siedziby właśnie w tym mieście. Udzielamy porad prawnych w formie pisemnej oraz ustnej mając na względzie aktualne przepisy. Przedstawiamy możliwe drogi wyjścia z zaistniałej sytuacji, które uwzględniają obowiązujące regulacje i akty prawne .

Realizując zadania poradnictwa stosujemy się do zasad etosu zawodowego i tajemnicy zawodowej. Wszelkie informacje, które uzyskujemy w wyniku realizowania usług, pozostają chronione przed dostępem osób trzecich przez cały czas trwania współpracy oraz po jej wygaśnięciu. Przygotowujemy porady prawne dla sektora biznesowego w ramach prowadzonej pełnej obsługi bądź w ramach doraźnego wsparcia. Udzielamy również pomocy osobom prywatnym.

Zapewniamy porady prawne i przeprowadzamy konsultacje dotyczące problemów z zakresu ustawodawstwa:

  • karnego,
  • cywilnego,
  • administracyjnego,
  • pracy,
  • rodzinnego,
  • wykroczeń.

Z uwagi na wykonywane zawody (adwokat, radca prawny) możemy połączyć świadczenia z zakresu poradnictwa z opiniowaniem umów, aktów, regulaminów, itp., opracowywaniem dokumentacji, zastępstwem procesowych i pozaprocesowym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa naszej kancelarii mogą skontaktować się z nami telefonicznie bądź mailowo. Przyjmujemy także w siedzibie firmy, zlokalizowanej na terenie Zielonej Góry. Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienie spotkania – pod numerem: (68) 420-21-01 lub e-mailem: sekretariat@prawnicy.zgora.pl. Pragniemy w ten sposób uniknąć nieprzyjemnych sytuacji oczekiwania na spotkanie bądź konieczności odmówienia nieumówionych konsultacji z uwagi na wiążące nas terminy spotkań i rozpraw sądowych.