OFK200OFERTA „WINDYKACJA KONTRAHENTA”- SKUTECZNA WINDYKACJA

Czy wiesz, że skuteczna windykacja nie oznacza bezzwłocznego skierowania sprawy do sądu? Według statystyk Ministra Sprawiedliwość w sądzie sprawa cywilna trwa średnio 540 dni. Przewlekłość postępowań sądowych to od lat jeden z najważniejszych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości (por. raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka). Dlatego też skuteczna windykacja z punktu widzenia przedsiębiorcy w Polsce powinna cechować się taką samą starannością w dochodzeniu należności na drodze przedsądowej, jak i sądowo-egzekucyjnej. 


WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA 

Skorzystanie z instrumentów przedsądowej windykacji jest często rozwiązaniem bardzo korzystnym dla obu stron, w szczególności jeżeli Twój kontrahent ma przejściowe trudności w spłacie zadłużenia.  W obrocie gospodarczym występuje bowiem wiele sytuacji, szczególnie w dobie trudnego rynku i kryzysu gospodarczego, gdzie pospieszne wniesienie pozwu może en sum być niekorzystne.

Windykacja przedsądowa:

1) pozwala na zachowanie relacji biznesowych z kontrahentem na przyszłość,
2) powoduje że spłata zobowiązania często następuje szybciej niż w drodze egzekucji komorniczej,
3) zapewnia wierzycielowi skuteczniejsze zabezpieczenie roszczeń,
4) jest tańsza zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika.

Przy windykacji przedsądowej liczy się jednak czas mierzony zaangażowaniem kontrahenta w polubowne rozstrzygnięcie sporu. Gdy takiej współpracy brak, wniesienie pozwu i zabezpieczenie roszczeń na drodze sądowej staje się koniecznością. Zatem w sytuacji gdy Twój kontrahent nie uchyla się od kontaktu, deklaruje wolę spłaty zobowiązania, wyraża chęć udziału w negocjacjach czy mediacji, warto podjąć rozmowy.

Nasza kancelaria na etapie przedsądowym wynegocjuje korzystne porozumienie, zabezpieczy wierzytelność dodatkowymi środkami zabezpieczenia, a następnie przygotuje ugodę, która będzie podstawą dochodzenia roszczeń w przypadku nie wywiązania się z ustalonych warunków płatności. Następnie kancelaria monituje wykonanie zawartych ugód, aż do całkowitej spłaty zobowiązania.

Windykacja przedsądowa jest bezpieczna. Na etapie postępowania przedsądowego dbamy o to, aby ustalenia odbyły się  w możliwie najkrótszym czasie, uwzględniając specyfikę stosunku prawnego. Monitujemy terminy przedawnienia roszczeń, a w razie potrzeby przerywamy bieg terminu przedawnienia. Windykując należności od kontrahentów działamy w sposób etyczny, wyznaczony normami samorządów adwokatów i radców prawnych.

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA

Gdy dłużnik działa nierzetelnie, nieetycznie lub powoduje nieuzasadnioną zwłokę negocjacjach, za zgodą klienta kierujemy sprawę do sądu. W ramach windykacji sądowo-egzekucyjnej, prowadzimy sprawy od A do Z (od wniesienia pozwu do zakończenia postępowania egzekucyjnego). Reprezentując naszych klientów przed organami postępowania egzekucyjnego, nadzorujemy przebieg postępowań komorniczych.

DODATKOWO, na zlecenie klienta, dochodzimy należności od członków zarządu sp. z o.o., od spadkobierców dłużnika oraz od osób na rzecz których dłużnik wyzbył się majątku z pokrzywdzeniem wierzyciela.

SYSTEM ON-LINE

Każdy klient ma możliwość bieżącego wglądu w prowadzone sprawy za pomocą systemu on-line. W ramach repertorium spraw nasz klient w łatwy sposób zobaczy stan zleconych spraw, daty czynności podjętych przez kancelarię, daty wpływu dokumentów od kontrahentów, sądów oraz komorników, ustali jakie kwoty dotychczas zapłacił dłużnik do danej sprawy i uzyska szybki kontakt do prawnika zajmującego się windykacją danego kontrahenta.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Klient może rozwiązać umowę z krótkim, 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU, Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA:

- telefon (68) 420-21-01
– e-mail: sekretariat@prawnicy.zgora.pl