OP200OFERTA „OBSŁUGA PRAWNA PREMIUM”
Ochrona prawna przedsiębiorcy i trzech wskazanych osób fizycznych
Oferta PREMIUM obejmuje pełną i stałą obsługę prawną mikro lub małego przedsiębiorcy oraz dodatkowo ochronę prawną trzech osób fizycznych w zakresie nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.Wskazane osoby fizyczne  to przykładowo członkowie organów przedsiębiorcy, członkowie rodziny, jak również inne osoby bliskie. Na rzecz tych osób kancelaria świadczy usługę ochrony prawnej i reprezentuje w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych, wykroczeniowych, karnych.


 ZAKRES OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORCY 

Pomagamy przedsiębiorcom udzielając porad i konsultacji prawnych, analizując i przygotowując umowy, opinie prawne, oferując zastępstwo prawne i procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego i administracyjnego.

Szczegóły oferty w zakresie przedmiotowym znajdują się tutaj.

ROZLICZENIA 

Oferta PREMIUM rozliczana jest na podstawie stałego miesięcznego ryczałtu, w ramach którego zapewniamy dostęp do adwokatów i radców prawnych kancelarii, bez rozliczeń godzinowych zarówno w zakresie obsługi przedsiębiorcy, jak i osób fizycznych.

SYSTEM ON-LINE

Terminy rozpraw, spotkań i innych zdarzeń prawnych udostępnione są w kalendarzu klienta online. W profilu zapewniono pełny wgląd w prowadzone przez kancelarię sprawy. Profil ukazuje na jakim etapie znajduje się sprawa, jakie wydano orzeczenia, kto z ramienia kancelarii jest odpowiedzialny za zleconą sprawę. Swój odrębny profil online otrzymuje każda wskazana w umowie osoba fizyczna. Są w nim udostępnione pełne informacje dotyczące spraw prywatnych tej osoby. Na życzenie klient otrzymuje z kancelarii powiadomienia przed terminami rozpraw, spotkaniami i innymi istotnymi zdarzeniami.

KONTAKT

Kontakt z prawnikami kancelarii dostosowany jest do preferencji klienta. Jest to zazwyczaj kontakt osobisty w siedzibie klienta lub kancelarii, kontakt telefoniczny i mailowy.

GWARANCJA SATYSFAKCJI

Klient może rozwiązać umowę z krótkim, 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia.Kancelaria oferuje nadto możliwość swobodnego aneksowania umowy i przejścia na inną ofertę, dostosowaną do bieżących potrzeb klienta.

DODATKOWO

Klienci PREMIUM otrzymują dodatkowo usługę informacji o zmianach w prawie według profilu działalności klienta. Informacje o zmianach są wyszukiwane przez prawników kancelarii i przesyłane klientowi PREMIUM w formie noty prawnej.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU, Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA:

- telefon: (68) 420-21-01
– e-mail: sekretariat@prawnicy.zgora.pl