Michał Aniśkiewicz

Michał Aniśkiewicz, aplikant adwokacki I roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze kroki w Kancelarii stawiał odbywając wakacyjne praktyki studenckie przez 2 lata z rzędu. To właśnie doświadczenia zawodowe zdobyte w Kancelarii Adwokatów Magdaleny Pająk i Tomasza Kucharskiego popchnęły go do podjęcia ostatecznej decyzji o zostaniu adwokatem.

Prawnicze zainteresowania Michała oscylują głównie wokół prawa karnego oraz ogólnej teorii prawa. Wyrazem jego zamiłowania do wspomnianych gałęzi prawa jest jego praca magisterska pt. „Stan wyższej konieczności w orzecznictwie Sądu Najwyższego” napisana pod opieką prof. Macieja Zielińskiego, w której musiał połączyć znajomość prawa karnego oraz zagadnień związanych z teorią prawa, metodologią prawa, prawoznawstwem, a przede wszystkim problematyką wykładni prawa.

Lubi jazz i książki Stephen’a King’a (ale nie tylko). Pasjonuje go kino, zarówno filmowe klasyki jak i filmowe nowinki, które stara się na bieżąco śledzić. Żeby nie „zardzewieć” regularnie biega i pływa. Jego (na razie) niezrealizowanym marzeniem jest podróż na Islandię.