Natalia Majewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W styczniu 2013 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze, obecnie jest aplikantką III roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego i zarządzania podmiotami leczniczymi, co zaowocowało ukończeniem w 2010 r. Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, niemniej występuje również w sprawach karnych. Jest czynnie zaangażowana w pomoc pro publico bono, również poza kancelarią. W życiu prywatnym interesuje się fotografią i historią sztuki, w szczególności malarstwem. Aktywnie uprawia sport, głównie bieganie i jazdę na rowerze.